Novellen/Romanen A Dark World – Tillägg till Kapitel1 – Om Drakan

TILLÄGG TILL KAPITEL 1: OM DRAKAN

Såsom atompartiklarna lämnar stjärnans fusion i två tusen år för att nå ytan,ska du lämna ditt liv inom hundratjugo år.

Jag ser det i er, ni har långt liv framför eder. Använd det klokt.

Du återföds. Merekes väg säger att du får en andling kropp, andra säger att du återföds till en människa eller djur, vetenskapen säger att dina kropps partiklar kommer från stjärndam och att vi pterblir dam. Du återföds och blir något annat.
Är det inte mer intressant för det som kommer att hända än att inte bry sig alls? Bara dö ut finns inte. Vi tror att Merek kommer att skapa oss på nytt. Och sedan att Han har omdömet att bestämma över våra öden. Jag säger till eder: ta er chans och vänd er till Honom.
Vi är och kommer att vara stjärndam. Vi kommer att återfödas. Han kommer förvisso att skapa oss på nytt.

Men det är Anden som vi magiker använder oss av: Mereks Ande. Dem andra använder sig av Drakans ande.

Men denne Drakan, vem eller vad är det för något?

Drakan är ondskan själv. En konung av skugga. En ande som uppfyller dina drömmar mot din lojalitet. En mycket viss och farlig skugga.
När Merek ska skapa oss på nytt kommer Han att utplåna denne härskare av skugga som oavbrutet härskat sedan tidernas begynnelse.
Och det var då, i tidernas begynnelse som mänskligheten inte kunnat se bortom sitt begär och härskat och offrat till högre makter. Dessa makter, säger vi, är en och samma. Drakan, förvillaren. Den onda och orena anden.

Är han en demonkung?

Han är mer än så. Han härskar över andesläkten, men inte över alla djinner. Gott om djinner väljer att vända sig bort från honom för de hava tron i Merek och det gör dem mäktiga över ord och handling. De kan på det visset undivka smedaren Drakan.

Drakan var från början en djinn, en väsen skapad av Merek utav rökfri eld. Men en dag formade Merek människan av lera och blåste in sn livsande så människan fick liv. Och Merek beodrade några, bland annat Drakan att falla ned för knäna inför denna skapelse av lera.
Men Drakan, full av högmod, vägrade vilket väckte Mereks vrede. Och sedan dess har Drakan fått arbeta från skuggorna fram tills den dagen då vi på nytt, ur stjärnstoft, blir en skapelse.
Och krig har utkämpats av Drakan och Merek om människohjärtan enda sedan dess, tidernas begynnelse.
Andar ska du veta, kan bli mäktiga med tiden, men Drakan är starkast bland djinnen. Djinnernas och människornas härskade, viskaren som viskar falska och tunga vissor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s