Aftonbladet: Maud vill inte komma till KU

“Maud Olofsson kommer inte till KU.
I sitt andra svar till utskottet tackar hon nej till frågor om Nuon-affären som genomfördes 2009 när hon satt som näringsminister.
”Jag har tidigare förklarat svårigheten för mig att komma till KU efter att det gått hela fem år”, skriver Maud Olofsson i sitt mejl.”

Läs hel nyheten här: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18617342.ab

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s