Recension: Filmen “Noah” har både starka och svaga delar #Noah #film #bio

Darren Aronofsky (regi och manus) gör en fritolkning utav Bibelns historia om Profeten Noah. Denna tolkning är minst sagd intressant med dem så kallade “The Watchers” som medverkar och som har en helt okej roll i historien. Utan att avslöja för mycket, är det uppenbart, då man ser filmen, varför dessa varelser behövdes från första början.

En intressant tanke är den om Adam och Evas söner Cain, Abel och Set. Cain dödade Abel och gick västerut där “Väktarna”(tidigare nämnda som The Watchers) tog sig an honom medan Sets efterföljare får ta hand om Skapelsen. Ingenstans i filmen nämns ordet Gud, utan Han nämns som “Skaparen” (“The Creator”).

Filmen har både starka och svajiga sidor. Historian om flodenoch om stormen som skall komma och utplåna dem skyldiga från Jordens yta är central och därmed får mycket utrymme. Sido historierna får Russel Crowes karaktär Noah att verka galen. En graviditet, sökandet efter en livspartner och en flod som sveper hela världen är ingredienser som inte skall lyckas röra Noah det minsta, utan han tänker fullfölja Guds plan om ett Jord utan människor.

Bland det bästa i filmen hittar vi en scen där Noah berättar skapelseberättelsen för dem som är med honom i arken, en scen med mycket fina bilder och bra montage.

Bland de sämsta i filmen är att vissa scener är aldelles för långdragna, såsom deras tid på båten.

BETYG: 2.5/5 med motiveringen: Den kunde ha varit kortare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s