Sevärt På TV Ikväll: ‘THE STORY OF GOD’ With MORGAN FREEMAN På NATIONAL GEOGRAPHIC

The Oscar-winning actor embarks on an epic exploration of God in new National Geographic Channel series.

NATIONAL GEOGRAPHIC från 22.00, ikväll.

Advertisements

#Faith And #Religion: Is There Life After Death? This Sure Gives Me Hope

Graupera-Cassimiro then stopped breathing. Doctors tried for three hours to revive her but it was no use. She had no pulse for 45 minutes.

During that time, she said she felt herself floating along a tunnel.

“I remember seeing a spiritual being who I believe was my dad,” Graupera-Cassimiro said. “I remember the light behind him and many other spiritual beings.”

But suddenly a “force” stopped her, and she said she knew she couldn’t go any further.

Her heart started beating again on its own even though doctors hadn’t touched her in several minutes, Chakurda said.

Read this article: http://7online.com/news/what-miracle-mom-saw-when-her-heart-stopped-for-45-minutes/389330/

Religion: Om Big Bang i Koranen #religion #islam #vetenskap #bigbang #universumsexpansion #science #quran

Visste ni om att Islams heliga Skrift – Koranen – har verser som handlar om Big Bang?

“Från att varit en enda punkt har det utvecklats till att vara dagens universum, men det har gått en lång tid sedan dess. Utvecklingen går stegvis och idag har det skett en hel del. Detta är idag en mycket accepterad fakta hos större delen av världens befolkning. Vad har Koranen att säga angående detta, är det motsägande eller kan man koppla ihop det på något sätt? Låt oss se:

INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och att Vi skilde dem åt?” [Koranen 21:30]

Det mest häpnadsväckande är att Koranen beskriver även hur detta gick till, Allah säger:

“Och Han vände sig mot rymden, som var rök, och sade till den och till jorden: “Kom villigt eller nödda och tvunga!”- och de svarade:” Vi kommer villigt!”.[41:6]

Detta handlar om gaserna som drogs samman och det var det som medförde denna kraftiga smäll.
Likheten mellan detta vetenskapliga fenomen och en skrift som uppenbarades i arabiska halvön är chockerande. En skrift som uppenbarades för ca 1400 år sedan, innehåller det som människan nyligen upptäckt.”
(Källa: http://islam.bloggspace.se/405383/Big-Bang-forklaras-i-koranen/)

Om att universumet expanderar:

”VI HAR byggt världsalltet och gett det en fast struktur, och förvisso är det Vi som utvidgar det”. [51:47]

Vid den tiden då Koranen uppenbarades kände man inte till ordet “rymd” och människor brukade använda ordet ”himmel” för att beskriva det som finns ovanför jorden. I versen ovan referar ordet ”himmel” till rymden och det kända universum. Versen poängterar att rymden och universum expanderar precis som Hubbles lag säger.”
Källa: http://www.muslim.se/denheligakoranen/koranen-och-modern-vetenskap/288-koranen-angaende-universums-expansion-och-big-bang-teorin.html