Novellen/Romanen A Dark World – Tillägg till Kapitel1 – Om Drakan

TILLÄGG TILL KAPITEL 1: OM DRAKAN

Såsom atompartiklarna lämnar stjärnans fusion i två tusen år för att nå ytan,ska du lämna ditt liv inom hundratjugo år.

Jag ser det i er, ni har långt liv framför eder. Använd det klokt.

Du återföds. Merekes väg säger att du får en andling kropp, andra säger att du återföds till en människa eller djur, vetenskapen säger att dina kropps partiklar kommer från stjärndam och att vi pterblir dam. Du återföds och blir något annat.
Är det inte mer intressant för det som kommer att hända än att inte bry sig alls? Bara dö ut finns inte. Vi tror att Merek kommer att skapa oss på nytt. Och sedan att Han har omdömet att bestämma över våra öden. Jag säger till eder: ta er chans och vänd er till Honom.
Vi är och kommer att vara stjärndam. Vi kommer att återfödas. Han kommer förvisso att skapa oss på nytt.

Men det är Anden som vi magiker använder oss av: Mereks Ande. Dem andra använder sig av Drakans ande.

Men denne Drakan, vem eller vad är det för något?

Drakan är ondskan själv. En konung av skugga. En ande som uppfyller dina drömmar mot din lojalitet. En mycket viss och farlig skugga.
När Merek ska skapa oss på nytt kommer Han att utplåna denne härskare av skugga som oavbrutet härskat sedan tidernas begynnelse.
Och det var då, i tidernas begynnelse som mänskligheten inte kunnat se bortom sitt begär och härskat och offrat till högre makter. Dessa makter, säger vi, är en och samma. Drakan, förvillaren. Den onda och orena anden.

Är han en demonkung?

Han är mer än så. Han härskar över andesläkten, men inte över alla djinner. Gott om djinner väljer att vända sig bort från honom för de hava tron i Merek och det gör dem mäktiga över ord och handling. De kan på det visset undivka smedaren Drakan.

Drakan var från början en djinn, en väsen skapad av Merek utav rökfri eld. Men en dag formade Merek människan av lera och blåste in sn livsande så människan fick liv. Och Merek beodrade några, bland annat Drakan att falla ned för knäna inför denna skapelse av lera.
Men Drakan, full av högmod, vägrade vilket väckte Mereks vrede. Och sedan dess har Drakan fått arbeta från skuggorna fram tills den dagen då vi på nytt, ur stjärnstoft, blir en skapelse.
Och krig har utkämpats av Drakan och Merek om människohjärtan enda sedan dess, tidernas begynnelse.
Andar ska du veta, kan bli mäktiga med tiden, men Drakan är starkast bland djinnen. Djinnernas och människornas härskade, viskaren som viskar falska och tunga vissor.

LOTR Fan Fiction: A DARK WORLD

SCEN AKOMST TILL TRÄSKET
(Se den som fan fiction till Sagan om Ringen)

De kom till träsket och gick genom den. Det vart stigar överallt genomden, stigar som kunde ge skyddd mot leransom vart överallt.
De skulle sjunka i den om de avvek från stigarna som voro mycket tydliga.

Vattnet vart stort och träden var så gott som döda. Läran kvävde dem. Dettaa vart inget trevligt ställle. Farlig och fientlif, kanske var det förutom leran, även djur som lurade i bakhåll. Vargpack skulle man se upp för.

Träden saknade blad och var genomruttna. I luften låg det en motbjudande lukt, lukten träsk, rutten, lerig och oren. De skuille behöva skynda sig för att´lyckas ta sig igenom innan mörkret föll.
“Bäst att vi övernattar här, vid utkanten av skogen”, sade Terek.
“Vi hinner inte gå genom träsket.” Sällskapet stod i en halvcirkel runt honom. Med sina packningar på väg nedåt, på marken med dessa tyngder och läder som täckande mantel.

“Finns det ingen väg runt?” Frågade Nimbo
Spänd efter sin svärd.

“Nej, det finns städer som är aldelles för nära norr och syd om träsken. Om de ser oss kommer de fånga oss.”
De skulle göra eld. Nimbo tyckte också att det var klockt i att ha eld beredd om vargar skulle komma mot dem,.
Carmin kände till området bakom träsken, han skulle agera som vägvisare.
Han hade sagd att det var farligt för där fanns en mycket ond konung. Och kunden hade trollkarlar som besvärjde åt honom och dessa trollkarlar var mycket beryktade. De kunde utföra stora och mäktiga tecken
EN gång hade de, enligt honom, uppvisat tecken på månen. Och det hade dsetts av många runt om Hopp men inte alla kände till det vilka voro som låg bakom.

Trollkarlarna kom till vid en tid å det rådderättvisa och konung stred inte mot konung. Många påstår att det var andar som verkade. Men vad kunde göra människorna så vilseledda att völjda det onda framför rättvisan. Kanske var det andarna. Och trollkarlarna reste och spred sig från stad till stad och vilseledde många med deras magi. Och de lärde ut den till sina utvalda bland pöbeln, till de vars hjärtan inte voro nöjda med det de hade. Dessa kunde de svarta magikernas ögon fånga upp och välja mycket rätt bland folket. Som en tävling i ondska.
De som strävade åt kungens välbehag när de såg denna behagas vilseleda av magin, började ta hjälp från trollkarlarna. De tog dem till rådgivare, ty de hade allihopp talets gåva, Och med falska löften frestade dem konungarna. Och det var början på fallet.

Det var då som några konungar gick samman och slog ut konung efter konung och krigen bröt upp. Till slut var det fem kungar som fick styret på Hopp och delade landet sinsemellan. Men de nöjde sig inte över utdelningen, utan slöt en pakt med varandra, så ingen annan skulle resa sig mot dem. Och det var början till Eliten.

Och trollkarlarna som agerade som rådgivare tog över kungarnas alltmmer förvirrade sinnen i kontroll. Ett strängt grepp om deras tankar, ty magin de verkade var stark och giftig. Och sedan gick trollkarlarna samman i sin egen allians och började bestämma över kungaringern. Alla såg som hot och soldater började mönstras som om det varit krig men det var för att övervaka.
Och de fyllde hopp och de fyllde Hopps tillhåll.